آب ، هوا و اقلیم

jpark/ می 13, 2018/ امکانات جواهر پارک, امکانات هادی پارک/ 1 comments

آب ، هوا و اقلیم

شرایط و مشخصات آب و هوایی یک منطقه مانند میزان بارندگی، پراکنش بارندگی نوع بارندگی، از قبیل، باران، برف، مه و درجه حرارت (متوسط سالیانه، متوسط ماهیانه، حداقل مطلق، حداکثر مطلق) دوره‌های خشکی، دوره‌های یخبندان، رطوبت نسبی هوا، جریانات هوایی (جهت و سرعت و وزش بادهای دائمی) از فاکتورهای مهم عوامل اکولوژیکی بوده که بهمراه سایرفاکتور‌ها، مانند ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، درصد شیب، نوع سنگ مادر و نوع خاک در بوجود آمدن پوشش گیاهی (جوامع و تیپ‌ها) و نوع آن و نحوه انتشار (دامنه انتشار) نقش اساسی ایفاء می‌کند.

تجزیه وتحلیل اطلاعات اقلیمی، زمانی قابل ارزیابی و دارای کاربری مفید خواهد بود که ایستگاههای باران‌سنجی، سینوپتیک وسایرایستگاههای هواشناسی به تعداد کافی در منطقه وجود داشته و از پراکنش مکانی معقولی نیز برخوردار باشند.

این داده‌ها و اطلاعات پایه، باید در یک مدت زمان نسبتاً طولانی (حداقل ۱۰ سال) بدون انقطاع بدست آمده باشد تا دارای کاربری لازم بوده و بتوان براساس اطلاعات بدست آمده آن را تجزیه و تحلیل نمودتا با محدودیت و عدم اطمینان کمتری مواجه گردد.

اطلاعات اقلیمی منطقه مورد مطالعه براساس اطلاعات وآمار ایستگاههای سینوپتیک، باران‌سنجی، کلیماتولوژی که اکثراً در پایین‌دست قرار دارند مورد ملاک قرار داده شده واز فرمول‌های تجربی استخراج گردیده است، برهمین اساس میزان بارندگی متوسط در منطقه پوداربن در حدود ۳/۸۱۴ میلیمتر، متوسط درجه حرارت سالیانه ۹/۵ درجه سانتیگراد، سرعت باد متوسط در حدود km 6-3 در ساعت ، میزان تبخیروتعرق۶/۴۹۸میلیمترحداقل دمای مطلق۲/۱۵-وحداکثرمطلق۸/۲۷درجه سانتیگرادمیباشد،منطقه دارای دور‌ه یخبندان می‌باشند.

بنابراین :

۱ـ با توجه به میزان بارندگی و میزان تبخیروتعرق پتانسیل و منحنی آمبروترمیک ناحیه طرح فاقد فصل خشک بوده ولی امکان بروزتنش خشکی برای مدت یکماه وجوددارد

۲ـ از روشهای تعیین اقلیم به روش آمبرژه ودومارتن منطقه مورد طرح دراقلیم مرطوب تاخیلی مرطوب سرد قرار دارند.

۳ـ با توجه به عدم فصل خشک و ‌مرطوب بودن  وهمچنین سرعت متوسط باد ، رطوبت نسبی بالا و مه‌گیربودن وپارامترحداقل دمای مطلق منطقه ( ۲/۱۵- درجه سانتیگراد) وبیش از ۱۵ روز آفتابی درماه نیز توجه نموده و بااستفاده از شرایط اقلیمی و سایرداده‌ها اقلیمی در برنامه ریزی مربوطه مورداستفاده قرارگیرد.

 

Share this Post

1 Comment

  1. سلام, این یک دیدگاه است.
    برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید.
    تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*

10 + 17 =