موقعیت

jpark/ می 13, 2018/ امکانات جواهر پارک, امکانات هادی پارک/ 0 comments

موقعیت با توجه به اینکه درتقسیم فلورکره خاکی از واژه هایی همچون قلمرو،ناحیه وزیر ناحیه ،حوزه ،منطقه وبخش بهره گیری می شود ومعمولابه لحاظ تفکیک عناصرگیاهی وخصوصیات آنها هرقلمرو به چند ناحیه وهرناحیه به چند زیر ناحیه ومعمولاهرناحیه وزیرناحیه به چند حوزه وهرحوزه به چند منطقه وهرمنطقه به چند بخش تقسیم می گردد.لذا با علم به اینکه منطقه فلوریستیکی هیرکانی

Read More

وضعیت اقتصادی و اجتماعی

jpark/ می 13, 2018/ امکانات جواهر پارک, امکانات هادی پارک/ 0 comments

وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستای ییلاقی جواهرده به علت قرار گرفتن در مناطق کوهستانی (۲۰۰۰ متر از سطح دریا) ودارا بودن شرایط آب و هوای ییلاقی،روستایی خوش نشین می باشد که فقط فصول و یا ماه هایی از سال را پذیرای مردمی است، که عمدتاً در شهر رامسر و یا سایر شهرهای استان مازندران سکونت دارند.در فصول خوش آب و

Read More

پوشش گیاهی

jpark/ می 13, 2018/ امکانات جواهر پارک, امکانات هادی پارک/ 0 comments

پوشش گیاهی پوشش گیاهی، عرصه پارک جنگلی دست کاشت پوداربن درجوارروستای جواهرده ودرارتفاع متوسط ۱۷۳۰متر(حداقل۱۷۰۰وحداکثر۱۷۶۰)ازسطح دریا قراردارد. عرصه موردنظردرگذشته نه چندان دور ازدرختان جنگلی پوشیده شده بود، درحال حاضربنا به دلایل متعدد از قبیل تبدیل شدن به چراگاه وچرای دام،توسعه روستا،و باغات، تهیه چوب ساختمانی وسوخت و…. موردتخریب قرارگرفته واز بین رفته است شرایط سخت رویشگاهی و اقلیمی وکوهستانی بودن

Read More

آب ، هوا و اقلیم

jpark/ می 13, 2018/ امکانات جواهر پارک, امکانات هادی پارک/ 1 comments

آب ، هوا و اقلیم شرایط و مشخصات آب و هوایی یک منطقه مانند میزان بارندگی، پراکنش بارندگی نوع بارندگی، از قبیل، باران، برف، مه و درجه حرارت (متوسط سالیانه، متوسط ماهیانه، حداقل مطلق، حداکثر مطلق) دوره‌های خشکی، دوره‌های یخبندان، رطوبت نسبی هوا، جریانات هوایی (جهت و سرعت و وزش بادهای دائمی) از فاکتورهای مهم عوامل اکولوژیکی بوده که بهمراه

Read More